|  Aktuálně   |  Dokumenty   |  Platby   |  Zápis do MŠ   |  Kontakt   |  
Zápis ze schůzky rodičů konané dne 12.9.2017
 • Přivítání a poděkování rodičům za spolupráci v minulém školním roce, vyplnění dotazníků a důvěru nových rodičů při adaptaci nově přijatých dětí.

 • Informace o obsahu a průběhu společné schůzky rodičů a následujících třídních schůzkách v jednotlivých třídách. 1. Obnova školky

 • Školní zahrada po rekonstrukci. Plánováno vybudování polytechnického zázemí: ponk, nářadí, svěrák atd., kvalitní mikroskop i použitý- pokud mohou rodiče pomoci s pořízením.

 

 1. Školní jídelna

 • Elektronický systém odhlašování obědů-  v případě jakýchkoliv obtíží informovat ŠJ, možné i e-mailem: sj.chodska5@seznam.cz.

 • Pro kontrolu odebrané stravy doporučujeme zadat při přihlášení do účtu dítěte v odkazu „nastavení“ svoji mailovou adresu, na kterou na konci měsíce přijde rekapitulace stravování za uplynulý měsíc.

 • Při řešení problematiky případných přeplatků za stravu je potřeba se obrátit na vedoucí stravování paní L.Horákovou.

 

 1. Školní řád

 • Školní řád je přístupný na webových stránkách školy a je vyvěšen v šatnách jednotlivých tříd.

 • Informace o omezeném provozu MŠ v době školních prázdnin.

 • V době vánočních prázdnin bude MŠ uzavřena.

 • Žádost o dodržování příchodů do MŠ do 8:30hodin a včasného vyzvedávání dětí a opouštění budovy MŠ do 16:30hodin.

NEZAPOMÍNAT DĚTI V MŠ PO ZAVÍRACÍ DOBĚ.

 • Prosba o doléčování infekčních nemocí dětí a občasné prohlížení dětských vlásků obzvláště v případech kdy je v MŠ oznámen výskyt vší.

 • Informace o předávání informací především prostřednictvím nástěnek v jednotlivých třídách a na webu školy.

 • Informace o funkci provozního telefonu při potřebě kontaktu s Vaší paní učitelkou – tel. 720 528 659

 • POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – v době od 8:30 do 12:30 každý den

 • Omlouvání dětí, na které se nevztahuje povinné vzdělávání stačí odhlásit ze stravování, děti povinně vzdělávané do sešitu, telefonicky nebo mailem.

 • Využívat možnosti individuálních hovorových hodin s učitelkami dítěte- na základě vzájemné domluvy.

 

 1. Školní vzdělávací program

 • Název ŠVP: Pět klíčků dětského poznání

 • Informace o zapojení do projektu Celé Česko čte dětem a možnostech spolupráce s rodiči či prarodiči dětí.

 • Oznámení zaměření aktuálního celoročního programu školy: Stromy domy

 

 1. Akce školy

 • Celkový výpis akcí školy je vyvěšen na internetu a průběžně na nástěnkách.

 • Tradiční akce školy na nástěnkách a webových stránkách

 

Logopedie

 • Paní logopedka – Mgr. Veronika Hlávková 1. Kroužky

 

 • Kroužky jsou určena spíše pro starší děti.

 • Přihlašování dětí a platba: Rodiče své dítě přihlásí do vybraného kroužku u paní učitelky, která kroužek organizuje a vede.  Paní učitelka rodičům upřesní termíny a dobu, kdy bude kroužek realizován.

 • Úhrada plateb za kroužky bude uskutečňována bezhotovostním převodem na účet školy. Pokyny k platbě, tj. výše částky, číslo účtu, variabilní symbol a datum splatnosti rodiče obdrží od příslušné paní učitelky.

 

 1. Klub rodičů

 • Vyúčtování financí klubu rodičů bude vyvěšeno na webových stránkách školy a na nástěnce.

 • Představení vedení klubu rodičů: p. H. Kosová, p. Zemanová (ze třídy koťátek), p. M. Gubenšeková.

 • Návrh příspěvku 1 200 Kč.

 • Informace předsedkyně klubu rodičů p. H. Kosové o možnostech zlepšení komunikace mezi rodiči a pedagogy, nabídka možnosti obracet se na ni v případě potřeby a vytvořit lepší možnosti předávání informací – kontakt na webových stránkáchAkce na tento měsíc

Focení dětí
Datum: 07.05.2019
Popis: Všichni jsme se usmívali.:-)

Den Země na ZŠ Jana Babáka
Datum: 14.05.2019
Popis: Pro nepříznivé počasí bylo zrušeno.

Besídka (nejen) ke Dni maminek
Datum: 14.05.2019
Popis: Besídka (nejen) ke Dni maminek ve třídě Koťátek začne v 15.30 hodin. Ve třídě Berušek začne besídka v 16 hodin.

Besídka (nejen) ke Dni maminek
Datum: 15.05.2019
Popis: Besídka (nejen) ke Dni maminek začne v Broučkách v 15.30 hodin.

Besídka (nejen) ke Dni maminek
Datum: 16.05.2019
Popis: Besídka (nejen) ke Dni maminek začne ve Štěňátkách v 15.30 hodin.

Slavnostní vyřazení předškoláků v Semilasse
Datum: 21.05.2019
Popis: Slavnostní vyřazení předškoláků z MŠ a pasování na školáky začíná v 10 hodin v Semilasse.

Sněhurka
Datum: 28.05.2019
Popis: Jak to všechno bylo se Sněhurkou a jak to dopadlo se dozvíme v 9 hodin.

Den dětí
Datum: 30.05.2019
Popis: Milé děti, na oslavu jen a jen svého dne se skákacím hradem se můžete těšit již nyní! Skákací hrad bude připraven od 8 hodin.


EmailingNavrhl a naprogramoval Jan Malcánek honza.malcanek@gmail.com (http://www.malcanek.cz)