|  Aktuálně   |  Dokumenty   |  Platby   |  Zápis do MŠ   |  Kontakt   |  
Změna výše stravného

Upozornění pro rodiče

Od 1. 1. 2018 bude zvýšeno stravné z důsledku navýšení cen potravin .

 

Děti od 3 – 6 let celodenní stravné 35,- Kč/den:

Dopolední svačinka           8,00 Kč

Oběd                                  20,00 Kč

Odpolední svačinka           7,00 Kč

 

Děti 7 let celodenní stravné 38,- Kč/den:

Dopolední svačinka          9,00 Kč

Oběd                                 22,00 Kč

Odpolední svačinka          7,00 Kč

 

Předpis platby pro školné a stravné od 1. 1. 2018

Děti 3-6 let

Celodenní stravné…..700,- Kč / měsíc

Školné……………………510,- Kč/ měsíc

Celkem………………1.210,- Kč/ měsíc

 

 Děti předškoláci

Celodenní stravné….700,-/ Kč

Školné …………………neplatí

Celkem………………….700,- Kč

 

Děti 7 let ( s odkladem školní docházky)

Celodenní stravné….760,- Kč

 Celkem ……………….760,- Kč

 

Platba musí být uhrazena nejpozději do 10. dne v měsíci.

Platby budou i nadále hrazeny formou záloh. Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku (školní rok končí 31. 8. daného roku).

Číslo účtu : 724 502 0247/0100

Variabilní symbol: stále stejný, nové děti budou mít variabilní symbol přidělen na začátku školního roku s přihláškou a instrukcemi na platbu.

 

Rodiče dítěte obdrží během prosince nový předpis platby platný od 1.1.2018.

 

V Brně 21. 11. 2017                            Lucie Horáková

                                                               vedoucí ŠJ

Akce na tento měsíc

Den Země na ZŠ Jana Babáka
Datum: 02.05.2018
Popis: Na Dni Země předškoláci plnili úkoly a užili si spoustu zábavy.

Focení ke Dni maminek
Datum: 04.05.2018
Popis: Focení ke Dni maminek proběhlo dopoledne v tělocvičně. Dofocení dětí proběhne 6.června.

Besídka ke Dni maminek
Datum: 15.05.2018
Popis: Děkujeme za hojnou účast na besídkách (nejen) pro maminky v Beruškách a v Koťátkách!

Tři prasátka
Datum: 17.05.2018
Popis: Na divadelním představení Tři prasátka jsme se pobavili i poučili.

Besídka ke Dni maminek
Datum: 17.05.2018
Popis: Děkujeme za hojnou účast na besídkách (nejen) pro maminky v Broučcích a Štěňátkách.

Rozloučení s předškoláky
Datum: 22.05.2018
Popis: Zúčastnili jsme se rozloučení s předškoláky v Semilasse. Akce proběhla pod záštitou MČ Brno - Královo Pole.

Sako
Datum: 23.05.2018
Popis: Naučný program doprovázený pohádkou Kocour v botách nás naučil třídit odpad.

Skákací hrad
Datum: 31.05.2018
Popis: Skákací hrad si budeme moci užívat celé dopoledne! :-)


EmailingNavrhl a naprogramoval Jan Malcánek honza.malcanek@gmail.com (http://www.malcanek.cz)