|  Aktuálně   |  Dokumenty   |  Platby   |  Zápis do MŠ   |  Kontakt   |  
Změna výše stravného

Upozornění pro rodiče

Od 1. 1. 2018 bude zvýšeno stravné z důsledku navýšení cen potravin .

 

Děti od 3 – 6 let celodenní stravné 35,- Kč/den:

Dopolední svačinka           8,00 Kč

Oběd                                  20,00 Kč

Odpolední svačinka           7,00 Kč

 

Děti 7 let celodenní stravné 38,- Kč/den:

Dopolední svačinka          9,00 Kč

Oběd                                 22,00 Kč

Odpolední svačinka          7,00 Kč

 

Předpis platby pro školné a stravné od 1. 1. 2018

Děti 3-6 let

Celodenní stravné…..700,- Kč / měsíc

Školné……………………510,- Kč/ měsíc

Celkem………………1.210,- Kč/ měsíc

 

 Děti předškoláci

Celodenní stravné….700,-/ Kč

Školné …………………neplatí

Celkem………………….700,- Kč

 

Děti 7 let ( s odkladem školní docházky)

Celodenní stravné….760,- Kč

 Celkem ……………….760,- Kč

 

Platba musí být uhrazena nejpozději do 10. dne v měsíci.

Platby budou i nadále hrazeny formou záloh. Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku (školní rok končí 31. 8. daného roku).

Číslo účtu : 724 502 0247/0100

Variabilní symbol: stále stejný, nové děti budou mít variabilní symbol přidělen na začátku školního roku s přihláškou a instrukcemi na platbu.

 

Rodiče dítěte obdrží během prosince nový předpis platby platný od 1.1.2018.

 

V Brně 21. 11. 2017                            Lucie Horáková

                                                               vedoucí ŠJ

Akce na tento měsíc

Princezna na hrášku
Datum: 07.03.2018
Popis: Pohádkové představení Princezna na hrášku nás pobavilo i poučilo.

Návštěva 1. třídy na ZŠ Jana Babáka
Datum: 08.03.2018
Popis: Na návštěvě kamarádů v prvních třídách na ZŠ Jana Babáka se předškoláci blíže seznámili s tím, co je ve škole čeká a nemine :-).

Schůzka pro rodiče předškoláků
Datum: 13.03.2018
Popis: Děkujeme za účast na informativní schůzce ohledně školní zralosti dítěte a zápisu do ZŠ.

Koncert na ZUŠ V. Kaprálové
Datum: 15.03.2018
Popis: PŘEDŠKOLÁCI si půjdou poslechnout děti ze ZUŠ Vítězslavy Kaprálové. Koncert začíná v 9.15 hodin.

Planetárium Se zvířátky o vesmíru pro předškoláky
Datum: 16.03.2018
Popis: PŘEDŠKOLÁCI se můžou těšit na představení Se zvířátky o vesmíru, které začne v 10 hodin na Hvězdárně a planetáriu na Kraví hoře.

Mámo, táto
Datum: 20.03.2018
Popis: Na velikonoční tvoření rodičů s dětmi se můžete těšit od 15 hodin v tělocvičně. Penízky a dobrou náladu s sebou :-)!

Kouzelník Katonas a pejsci
Datum: 27.03.2018
Popis: Představení začne v 9 hodin.


EmailingNavrhl a naprogramoval Jan Malcánek honza.malcanek@gmail.com (http://www.malcanek.cz)