|  Aktuálně   |  Dokumenty   |  Platby   |  Zápis do MŠ   |  Kontakt   |  
Změna výše stravného

Upozornění pro rodiče

Od 1. 1. 2018 bude zvýšeno stravné z důsledku navýšení cen potravin .

 

Děti od 3 – 6 let celodenní stravné 35,- Kč/den:

Dopolední svačinka           8,00 Kč

Oběd                                  20,00 Kč

Odpolední svačinka           7,00 Kč

 

Děti 7 let celodenní stravné 38,- Kč/den:

Dopolední svačinka          9,00 Kč

Oběd                                 22,00 Kč

Odpolední svačinka          7,00 Kč

 

Předpis platby pro školné a stravné od 1. 1. 2018

Děti 3-6 let

Celodenní stravné…..700,- Kč / měsíc

Školné……………………510,- Kč/ měsíc

Celkem………………1.210,- Kč/ měsíc

 

 Děti předškoláci

Celodenní stravné….700,-/ Kč

Školné …………………neplatí

Celkem………………….700,- Kč

 

Děti 7 let ( s odkladem školní docházky)

Celodenní stravné….760,- Kč

 Celkem ……………….760,- Kč

 

Platba musí být uhrazena nejpozději do 10. dne v měsíci.

Platby budou i nadále hrazeny formou záloh. Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku (školní rok končí 31. 8. daného roku).

Číslo účtu : 724 502 0247/0100

Variabilní symbol: stále stejný, nové děti budou mít variabilní symbol přidělen na začátku školního roku s přihláškou a instrukcemi na platbu.

 

Rodiče dítěte obdrží během prosince nový předpis platby platný od 1.1.2018.

 

V Brně 21. 11. 2017                            Lucie Horáková

                                                               vedoucí ŠJ

Akce na tento měsíc

Focení dětí
Datum: 07.05.2019
Popis: Všichni jsme se usmívali.:-)

Den Země na ZŠ Jana Babáka
Datum: 14.05.2019
Popis: Pro nepříznivé počasí bylo zrušeno.

Besídka (nejen) ke Dni maminek
Datum: 14.05.2019
Popis: Besídka (nejen) ke Dni maminek ve třídě Koťátek začne v 15.30 hodin. Ve třídě Berušek začne besídka v 16 hodin.

Besídka (nejen) ke Dni maminek
Datum: 15.05.2019
Popis: Besídka (nejen) ke Dni maminek začne v Broučkách v 15.30 hodin.

Besídka (nejen) ke Dni maminek
Datum: 16.05.2019
Popis: Besídka (nejen) ke Dni maminek začne ve Štěňátkách v 15.30 hodin.

Slavnostní vyřazení předškoláků v Semilasse
Datum: 21.05.2019
Popis: Slavnostní vyřazení předškoláků z MŠ a pasování na školáky začíná v 10 hodin v Semilasse.

Sněhurka
Datum: 28.05.2019
Popis: Jak to všechno bylo se Sněhurkou a jak to dopadlo se dozvíme v 9 hodin.

Den dětí
Datum: 30.05.2019
Popis: Milé děti, na oslavu jen a jen svého dne se skákacím hradem se můžete těšit již nyní! Skákací hrad bude připraven od 8 hodin.


EmailingNavrhl a naprogramoval Jan Malcánek honza.malcanek@gmail.com (http://www.malcanek.cz)