|  Aktuálně   |  Dokumenty   |  Platby   |  Zápis do MŠ   |  Kontakt   |  
Zápis ze schůzky pro rodiče nových dětí

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

 • Uvítání rodičů, představení ředitelky školy Mgr. Moniky Malcánkové, vedoucí učitelky Mgr. Veroniky Hlávkové
 • Školní jídelna- vnitřní řád, odhlašování stravy provádějí rodiče elektronicky den předem do 13:00, v pondělí do 8:00, při nemoci dítěte je možné vyzvednout oběd do čistého jídlonosiče pouze 1. den od 11:45 do 12:00, pokud půjde dítě po obědě, je třeba sdělit tuto informaci zápisem se do sešitu v šatně dětí ihned po příchodu do MŠ, jídelníček je na webových stránkách školy.
 • Pokud je dítě odhlášeno ze stravy, nemůže v tomto dni pobývat v mateřské škole.
 • Výše školného pro šk. rok 2019/2020 činí 580,-Kč/ měsíčně
 • Stravné je hrazeno zálohově – jeho výše je 700,- Kč/měsíčně
 • Předpis na platbu školného a záloh stravného včetně přístupových údajů do elektronického systému odhlašování stravy převezmou rodiče první den nástupu dítěte do mateřské školy.
 • Telefonní čísla školy: školní jídelna 530 507 484, 739 939 632, MŠ provoz  720 528 659 ( pro komunikaci přímo s p. učitelkou ve třídě či školnicí), ředitelka školy 724 161 341
 • Informace pro rodiče na nástěnkách, vstupních dveřích, webových stránkách školy- emailing. Informace o dětech rodiče mohou získat sjednáním individuální schůzky s pedagogem.
 • Adaptace dítěte- je řešena individuálně podle osobnosti dítěte
 • Školní vzdělávací program- Pět klíčků k poznání- zveřejněn ve vstupní hale v přízemí
 • Zaměření školy- ekologie, výtvarné činnosti, podpora spolupráce s rodiči na společných akcích.
 • Postavení školy- status školy- ŠKOLNÍ ŘÁD – podmínky provozu a organizace vzdělávání, pokyny pro rodiče- uveřejněn v každé šatně dětí a na webových stránkách.
 • DENNÍ REŽIM- respektování provozu školy při přivádění a odvádění dětí. Děti se dopoledne a odpoledne scházejí a rozcházejí ve své třídě, pouze v době od 6:30 do 7:30 ( dle podmínek je možné až do 8:00) a od 16:00 do 16:30 ve třídě Štěňátek.
 • Vstup do budovy je za použití čipu, který rodiče obdrží oproti záloze 100,- Kč na začátku školního roku
 • Vyzvedávání dětí si mohou rodiče zajistit i zmocněnou osobou, formulář k vyplnění obdrží první den nástupu dítěte
 • Zdravotní stav dítěte- přivádět dítě do školy zdravé, bez infekčních onemocnění, brát ohled na ostatní děti a rodiče, zabraňovat šíření infekčních onemocnění, informovat školu o vážnějších infekčních onemocněních dítěte
 • Oblečení vhodné pro pobyt v MŠ :

            - čisté oblečení do třídy: pohodlné kalhoty do gumy s kapsou

            (nebo punčocháče + sukně či kraťasy), papuče s patou ( ne Crocsy), náhradní spodní       prádlo (kalhotky, slipy, ponožky), příp. náhradní tričko

               Na spaní: pyžamo (měnit 2x za měsíc)      

            - na pobyt venku: bunda a kalhoty nebo tepláky ( jiné než do třídy),  

            vhodná a pohodlná obuv nepadající z nohy, PLÁŠTĚNKA -

            JE VHODNÉ OBLEČENÍ PODEPSAT CELÝM JMÉNEM DÍTĚTE-

            - nestačí iniciály

 • Klub rodičů při mateřské škole – zaštiťuje financování kulturních akcí školy
 • Rozdělení dětí do tříd – seznamy budou zveřejněny 2.9.2019 ve vstupu budovy školy

 

V Brně dne 18.6.2019

Akce na tento měsíc

Hospodaření s odpady
Datum: 24.09.2019
Popis: Na naučný program o hospodaření s odpady se děti mohou těšit v 9 hodin v tělocvičně.


EmailingNavrhl a naprogramoval Jan Malcánek honza.malcanek@gmail.com (http://www.malcanek.cz)