|  Aktuálně   |  Dokumenty   |  Platby   |  Zápis do MŠ   |  Kontakt   |  
Seminář "Úskalí vstupu dítěte do základního vzdělávání"

Město Brno spolu s mateřskými a základními školami hledá nejlepší cesty k celkovému osobnostnímu rozvoji dětí a k jejich úspěšnému vzdělávání.

V rámci projektu MAP II jsou pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka nabízeny vzdělávací semináře pro rodiče budoucích prvňáčků na téma:

ÚSKALÍ VSTUPU DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

3. února 2020 od 16:00 do 19:00 – Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog)

Prevence školní neúspěšnosti, připravenost dětí na 1. třídu Cílem semináře je poskytnout rodičům informace k nástupu dítěte do první třídy. Schopnosti předškoláka před nástupem do školy. Náprava nedostatků v rozvoji dítěte. Požadavky na dovednosti a um prvňáčka na začátku školní docházky. Sociální a pracovní integrace.

5. března 2020 od 16:00 do 19:00 – Mgr. Jiřina Bednářová (speciální pedagog)

Školní zralost dítěte Cílem semináře je seznámit rodiče s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před zahájením školní docházky a při zápisu do školy. Informace, jak si ověřit, co dítě již umí a zná. Jak rozvíjet dítě ve všech oblastech, které potřebuje. Úspěšné zahájení školní docházky.

16. března 2020 od 16:00 do 19:00 – PhDr. Miloslava Svobodová (psycholog)

Talentované a nadané děti v první třídě Cílem semináře je podpora rozvoje nadání u budoucích prvňáčků.
Charakteristika nadaných dětí. Možnosti vyhledávání a identifikování nadaných dětí – jak poznáme nadané dítě. Spolupráce školy a poraden při nominaci a identifikaci nadaných. Formy podpory nadaných dětí a žáků – stimulace a vzdělávání, jaká podpora plyne pro nadané ze současných právních norem. Aktivity pro nadané děti.


Místo konání: Magistrát města Brna, Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, školící místnost Podkova. Registrace na semináře probíhá na webu Registrace probíhá na webu http://map2.brno.cz v sekci host.

Semináře jsou hrazeny z projektu MAP II. Akce na tento měsíc

Výstava v Centru pro veterány
Datum: 06.02.2020
Popis: S dětmi navštívíme výstavu, kam přispěly i svým pohledem na veterány. Ti je za odměnu pozvali na návštěvu a připravili pro ně program jako malou odměnu.

Loutkohraní
Datum: 12.02.2020
Popis: Na loutky se můžeme těšit v 9 hodin v tělocvičně.

Pojízdné planetárium Morava
Datum: 27.02.2020
Popis: V 8:30 hodin se můžeme tešit v tělocvičně v pojízdném planetáriu na pohádku Červená Karkulka.


EmailingNavrhl a naprogramoval Jan Malcánek honza.malcanek@gmail.com (http://www.malcanek.cz)