|  Aktuálně   |  Dokumenty   |  Platby   |  Zápis do MŠ   |  Kontakt   |  
Pokyny pro uplatnění "Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) - Česká správa sociálního zabezpečení:

"Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec  tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec (rodič) doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ."

Formulář je k dispozici ve formátu pdf. na našem webu v záložce "dokumenty"  nebo na stránkách ČSSZ v interaktivním formuláři k vyplnění https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni

Žádosti a vystavení potvrzení dle pokynů ministryně práce a sociálních věcí je možné vyřešit elektronickou cestou viz:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/03_11_2020+TZ+-+Rodi%C4%8De+nemusej%C3%AD+kv%C5%AFli+o%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9mu+do+%C5%A1koly.pdf/0d61b5aa-a363-42f3-f581-658e1b900a7b

 

Vážení rodiče,

žádost o vystavení a potvrzení ošetřovného zasílejte mailem na adresu ms.chodska5@seznam.cz

V žádosti  uvádějte jméno, příjmení a rok narození dítěte, na které má být potvrzení vydané.

Mateřská škola vyplní a potvrdí část A. „Žádosti o ošetřovné". Potvrzení vám bude zasláno zpět na Váš email.

 

ředitelka MŠ

Akce na tento měsíc

Uzavření MŠ
Datum: 16.03.2020
Popis: Vážení rodiče, usnesením Rady města Brna jsou od 17.3.2020 plošně UZAVŘENY všechny mateřské školy na území města Brna. Pokyny k podání žádosti o ošetřovné budou zveřejněny na našich stránkách nejpozději během zítřejšího dopoledne. Chtěla bych velmi poděkovat všem rodičům za spolupráci, pochopení, vstřícnost a flexibilitu při komunikaci ohledně přerušení docházky dítěte do mateřské školy během posledních dní. Za celý kolektiv MŠ Vám přeji vše zvládnout ve zdraví a těším se, až se opět setkáme v klidnější době v mateřské škole. ředitelka MŠ

Platby stravného a školného
Datum: 24.03.2020
Popis: Vážení rodiče, z důvodu uzavření mateřské školy Magistrátem města Brna a vzhledem k vývoji krizové situace v naší zemi, prosíme, pozastavte svoje platby stravného a školného. Vyšší přeplatky stravného budou automaticky vráceny na váš bankovní účet po březnové uzávěrce v průběhu měsíce dubna. V případě dotazů pište na emailovou adresu sj.chodska5@seznam.cz Přeji pevné zdraví ředitelka MŠ


EmailingNavrhl a naprogramoval Jan Malcánek honza.malcanek@gmail.com (http://www.malcanek.cz)