|  Aktuálně   |  Dokumenty   |  Platby   |  Zápis do MŠ   |  Kontakt   |  
Zápis ze schůzky rodičů nově přijatých dětí

Mateřská škola, Brno, Chodská 5

 

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí ze dne 9.6.2015

 

 • Uvítání rodičů, představení ředitelky školy Mgr. Moniky Malcánkové, vedoucí ŠJ paní Vladimíry Roháčové, zástupkyně Mgr. Jany Konečné
 • Školní jídelna - vnitřní řád, odhlašování stravy den předem do 11:00, v pondělí výjimečně do 8:00, při nemoci dítěte možné vyzvednout oběd pouze 1. den od 11:30 do 11:45, odhlašování telefonicky nebo do sešitu vedle dveří do kuchyně, pokud půjde dítě po obědě, je třeba sdělit tuto informaci zápisem se do sešitu v šatně dětí ihned po příchodu do MŠ, vše na webových stránkách školy
 • Odhlašování dětí - postačí informovat ŠJ, není nutné volat do MŠ
 • Výše školného pro šk. rok 2015/2016 činí 500,-Kč
 • Stravné je hrazeno zálohově
 • Předpis na platbu školného a záloh stravného převezmou rodiče první den nástupu dítěte do mateřské školy
 • Telefonní čísla školy: školní jídelna 530 507 484, 739 939 632, MŠ provoz 720 528 659 ( pro komunikaci přímo s p. učitelkou ve třídě či školnicí), ředitelka školy 724 161 341
 • Školní vzdělávací program - Školka plná sluníčka- zveřejněn ve vstupní hale v přízemí
 • Zaměření školy- ekologie, keramika - keramická pec, logopedická péče, edukativně stimulační skupinky, angličtina, plavání, Sportík - pohybově relaxační kroužek a hudebně dramatický kroužek
 • Postavení školy- status školy- ŠKOLNÍ ŘÁD – podmínky provozu a organizace vzdělávání, pokyny pro rodiče - uveřejněn v každé šatně dětí
 • DENNÍ REŽIM - respektování provozu školy při přivádění a odvádění dětí. Děti se dopoledne a odpoledne scházejí a rozcházejí ve své třídě, pouze v době od 6:30 do 7:30 ( dle podmínek je možné až do 8:00) a od 16:00 do 16:30 ve třídě štěňátek.
 • Vstup do budovy je za použití čipu, který rodiče obdrží oproti záloze 100,- Kč na začátku školního roku
 • Vyzvedávání dětí si mohou rodiče zajistit i zmocněnou osobou, formulář k vyplnění obdrží první den nástupu dítěte
 • Zdravotní stav dítěte - přivádět dítě do školy zdravé, bez infekčních onemocnění, brát ohled na ostatní děti a rodiče, zabraňovat šíření infekčních onemocnění, informovat školu o vážnějších infekčních onemocněních dítěte
 • Oblečení vhodné pro pobyt v MŠ :

- čisté oblečení do třídy: pohodlné kalhoty do gumy s kapsou (ne punčocháče), papuče s patou ( ne Crocsy), náhradní spodní prádlo (kalhotky, slipy, ponožky), příp. náhradní tričko

- na spaní: pyžamo (měnit 2x za měsíc)      

- na pobyt venku: bunda a kalhoty nebo tepláky (jiné než do třídy), vhodná a pohodlná obuv nepadající z nohy

           OBLEČENÍ JE TŘEBA PODEPSAT CELÝM JMÉNEM DÍTĚTE- NESTAČÍ INICIÁLY

 • Klub rodičů při mateřské škole – zaštiťuje financování kulturních akcí školy
 • Rozdělení dětí do tříd – seznamy budou zveřejněny 1.9.2015 ve vstupu budovy školy

 

V Brně dne 9.6.2015

Akce na tento měsíc

Karneval s Tetinami
Datum: 19.02.2019
Popis: O karnevalové veselí se postaraly nejen Tetiny. Dle slov dětí :" To byl ale mejdan".:-)


EmailingNavrhl a naprogramoval Jan Malcánek honza.malcanek@gmail.com (http://www.malcanek.cz)