|  Aktuálně   |  Dokumenty   |  Platby   |  Zápis do MŠ   |  Kontakt   |  
Zápis ze schůzky rodičů nově přijatých dětí

Mateřská škola, Brno, Chodská 5

 

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí ze dne 9.6.2015

 

 • Uvítání rodičů, představení ředitelky školy Mgr. Moniky Malcánkové, vedoucí ŠJ paní Vladimíry Roháčové, zástupkyně Mgr. Jany Konečné
 • Školní jídelna - vnitřní řád, odhlašování stravy den předem do 11:00, v pondělí výjimečně do 8:00, při nemoci dítěte možné vyzvednout oběd pouze 1. den od 11:30 do 11:45, odhlašování telefonicky nebo do sešitu vedle dveří do kuchyně, pokud půjde dítě po obědě, je třeba sdělit tuto informaci zápisem se do sešitu v šatně dětí ihned po příchodu do MŠ, vše na webových stránkách školy
 • Odhlašování dětí - postačí informovat ŠJ, není nutné volat do MŠ
 • Výše školného pro šk. rok 2015/2016 činí 500,-Kč
 • Stravné je hrazeno zálohově
 • Předpis na platbu školného a záloh stravného převezmou rodiče první den nástupu dítěte do mateřské školy
 • Telefonní čísla školy: školní jídelna 530 507 484, 739 939 632, MŠ provoz 720 528 659 ( pro komunikaci přímo s p. učitelkou ve třídě či školnicí), ředitelka školy 724 161 341
 • Školní vzdělávací program - Školka plná sluníčka- zveřejněn ve vstupní hale v přízemí
 • Zaměření školy- ekologie, keramika - keramická pec, logopedická péče, edukativně stimulační skupinky, angličtina, plavání, Sportík - pohybově relaxační kroužek a hudebně dramatický kroužek
 • Postavení školy- status školy- ŠKOLNÍ ŘÁD – podmínky provozu a organizace vzdělávání, pokyny pro rodiče - uveřejněn v každé šatně dětí
 • DENNÍ REŽIM - respektování provozu školy při přivádění a odvádění dětí. Děti se dopoledne a odpoledne scházejí a rozcházejí ve své třídě, pouze v době od 6:30 do 7:30 ( dle podmínek je možné až do 8:00) a od 16:00 do 16:30 ve třídě štěňátek.
 • Vstup do budovy je za použití čipu, který rodiče obdrží oproti záloze 100,- Kč na začátku školního roku
 • Vyzvedávání dětí si mohou rodiče zajistit i zmocněnou osobou, formulář k vyplnění obdrží první den nástupu dítěte
 • Zdravotní stav dítěte - přivádět dítě do školy zdravé, bez infekčních onemocnění, brát ohled na ostatní děti a rodiče, zabraňovat šíření infekčních onemocnění, informovat školu o vážnějších infekčních onemocněních dítěte
 • Oblečení vhodné pro pobyt v MŠ :

- čisté oblečení do třídy: pohodlné kalhoty do gumy s kapsou (ne punčocháče), papuče s patou ( ne Crocsy), náhradní spodní prádlo (kalhotky, slipy, ponožky), příp. náhradní tričko

- na spaní: pyžamo (měnit 2x za měsíc)      

- na pobyt venku: bunda a kalhoty nebo tepláky (jiné než do třídy), vhodná a pohodlná obuv nepadající z nohy

           OBLEČENÍ JE TŘEBA PODEPSAT CELÝM JMÉNEM DÍTĚTE- NESTAČÍ INICIÁLY

 • Klub rodičů při mateřské škole – zaštiťuje financování kulturních akcí školy
 • Rozdělení dětí do tříd – seznamy budou zveřejněny 1.9.2015 ve vstupu budovy školy

 

V Brně dne 9.6.2015

Akce na tento měsíc

Focení dětí
Datum: 07.05.2019
Popis: Všichni jsme se usmívali.:-)

Den Země na ZŠ Jana Babáka
Datum: 14.05.2019
Popis: Pro nepříznivé počasí bylo zrušeno.

Besídka (nejen) ke Dni maminek
Datum: 14.05.2019
Popis: Besídka (nejen) ke Dni maminek ve třídě Koťátek začne v 15.30 hodin. Ve třídě Berušek začne besídka v 16 hodin.

Besídka (nejen) ke Dni maminek
Datum: 15.05.2019
Popis: Besídka (nejen) ke Dni maminek začne v Broučkách v 15.30 hodin.

Besídka (nejen) ke Dni maminek
Datum: 16.05.2019
Popis: Besídka (nejen) ke Dni maminek začne ve Štěňátkách v 15.30 hodin.

Slavnostní vyřazení předškoláků v Semilasse
Datum: 21.05.2019
Popis: Slavnostní vyřazení předškoláků z MŠ a pasování na školáky začíná v 10 hodin v Semilasse.

Sněhurka
Datum: 28.05.2019
Popis: Jak to všechno bylo se Sněhurkou a jak to dopadlo se dozvíme v 9 hodin.

Den dětí
Datum: 30.05.2019
Popis: Milé děti, na oslavu jen a jen svého dne se skákacím hradem se můžete těšit již nyní! Skákací hrad bude připraven od 8 hodin.


EmailingNavrhl a naprogramoval Jan Malcánek honza.malcanek@gmail.com (http://www.malcanek.cz)