|  Aktuálně   |  Dokumenty   |  Platby   |  Zápis do MŠ   |  Kontakt   |  
Příspěvek na kulturní akce pro děti

KLUB RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE CHODSKÁ 5, BRNO

 

Adresa: Klub rodičů při Mateřské škole Chodská 5, Brno, z.s.

             Chodská 491/5, 602 00 Brno

              IČ 22708171

             Č.ú.: 255498939/0300

 

 

Výbor  Klubu rodičů:

Předsedkyně: Hana Kosová, tř. koťátek, e-mail: kosova.hana@post.cz

Místopředsedkyně: Martina Gubenšeková, tř. koťátek

Pokladník: Lucie Zemanová, tř. koťátek

 

Na schůzce dne 20.9.2016 byl odsouhlasen členský příspěvek pro školní rok

 

2016/2017 ve výši 1200,- Kč. Z této částky jsou hrazeny kulturní akce pro děti,

 

hračky, dárky, viz. Návrh na čerpání (na nástěnce ve vstupní hale).

 

Členský příspěvek je splatný do 31.10.2016 bezhotovostním převodem

 

na bankovní účet KLUBU RODIČŮ:

 

 

Číslo účtu KLUBU RODIČŮ: 255498939/ 0300

 

 

K platbě, prosím, uveďte variabilní symbol stejný, jako uvádíte při platbě stravného a školného a do zprávy pro příjemce uveďte jméno vašeho dítěte.

 

 

 

 

V Brně dne 20.9.2016

 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se nejen plateb se můžete obrátit na

 

ředitelku školy nebo

 

předsedkyni KR paní Hanu Kosovou – e-mail: kosova.hana@post.cz

Akce na tento měsíc

Kuk a Cuk
Datum: 05.06.2018
Popis: Při představení jsme si zazpívali s Kukem a Cukem!

Focení tříd
Datum: 06.06.2018
Popis: Dopoledne jsme se vyfotili se svou třídou na památku na tento školní rok :-).

Výlet Řícmanice
Datum: 07.06.2018
Popis: Výlet do Řícmanic se vydařil nejen z pohledu počasí, ale také vysokou účastí - 96 dětí se svezlo na koni, hledalo předměty, které do lesa nepatří, našlo poklad a splnilo úkoly a dozvědělo se například o tom, jak s koníkem komunikovat. Sečteno podtrženo - bylo to super! (A fotky jsou jako důkaz...)

Rozloučení s předškoláky
Datum: 21.06.2018
Popis: Srdečně zveme všechny rodiče a děti naší mateřské školy na rozlučku s předškoláky a uplynulým školním rokem :-). Těšit se můžete na vystoupení hudebně-dramatického kroužku, sportíku, společný zpěv písničky Kouzelná slovíčka a pasování předškoláků na školáky. Akce začne v 15.30 hodin na naší zahradě. Mimo jiné zde budou stanoviště pro děti a celý večer zakončíme táborákem! Oheň, pečivo a pití zajistíme my, špekáčky a opékací jehly si, prosím, přineste :-). Dobrou náladu s sebou!


EmailingNavrhl a naprogramoval Jan Malcánek honza.malcanek@gmail.com (http://www.malcanek.cz)