|  Aktuálně   |  Dokumenty   |  Platby   |  Zápis do MŠ   |  Kontakt   |  
Příspěvek na kulturní akce pro děti

KLUB RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE CHODSKÁ 5, BRNO

 

Adresa: Klub rodičů při Mateřské škole Chodská 5, Brno, z.s.

             Chodská 491/5, 602 00 Brno

              IČ 22708171

             Č.ú.: 255498939/0300

 

 

Výbor  Klubu rodičů:

Předsedkyně: Hana Kosová, tř. koťátek, e-mail: kosova.hana@post.cz

Místopředsedkyně: Martina Gubenšeková, tř. koťátek

Pokladník: Lucie Zemanová, tř. koťátek

 

Na schůzce dne 20.9.2016 byl odsouhlasen členský příspěvek pro školní rok

 

2016/2017 ve výši 1200,- Kč. Z této částky jsou hrazeny kulturní akce pro děti,

 

hračky, dárky, viz. Návrh na čerpání (na nástěnce ve vstupní hale).

 

Členský příspěvek je splatný do 31.10.2016 bezhotovostním převodem

 

na bankovní účet KLUBU RODIČŮ:

 

 

Číslo účtu KLUBU RODIČŮ: 255498939/ 0300

 

 

K platbě, prosím, uveďte variabilní symbol stejný, jako uvádíte při platbě stravného a školného a do zprávy pro příjemce uveďte jméno vašeho dítěte.

 

 

 

 

V Brně dne 20.9.2016

 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se nejen plateb se můžete obrátit na

 

ředitelku školy nebo

 

předsedkyni KR paní Hanu Kosovou – e-mail: kosova.hana@post.cz

Akce na tento měsíc

Zpívánky
Datum: 07.11.2017
Popis: S hudebním programem jsme si zazpívali i zatančili!

Loutkohraní
Datum: 22.11.2017
Popis: Seznámení s loutkami čeká na děti od 9.15 hodin.

Mámo, táto
Datum: 23.11.2017
Popis: Na vánoční tvoření rodičů s dětmi se můžete těšit od 15 hodin.

Photodienst
Datum: 24.11.2017
Popis: Vánoční fotografování dětí od společnosti Photodienst bude v dopoledních hodinách. Fotografie v balíčku si hradí rodiče. Pokud nemáte o focení Vašeho dítěte zájem, sdělte to, prosím, učitelce na třídě.

Nesem vám noviny
Datum: 30.11.2017
Popis: S vytvořením té správné předvánoční atmosféry nám pomůže pohádka Nesem vám noviny, která začne v 9.15 hodin.


EmailingNavrhl a naprogramoval Jan Malcánek honza.malcanek@gmail.com (http://www.malcanek.cz)