|  Aktuálně   |  Dokumenty   |  Platby   |  Zápis do MŠ   |  Kontakt   |  
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

INFORMAČNÍ LETÁK PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ


Vážení rodiče budoucích prvňáčků, výběr základní školy je velkým a zodpovědným rozhodnutím. Abychom vám pomohli, připravili jsme společně s mými kolegy z Odboru školství několik materiálů a akcí. Nabídku ZŠ můžete v únoru zhodnotit na Veletrhu základních škol. Podrobné informace o zápisu a termínech najdete na webu www.zapisdozs.brno.cz. V přípravě s vašimi dětmi se můžete už nyní inspirovat v Desateru předškoláka a důkladněji se připravit na našich seminářích pro rodiče. Přeji vám dobrou ruku při výběru!
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora města Brna


Zápis do 1. tříd probíhá od 1. do 30. dubna 2017. • (Školy si stanovují termíny individuálně.)

Na webových stránkách zápisu do brněnských základních škol najdete:

• Desatero předškoláka – co by měl budoucí prvňáček umět

• Popis toho, jak zápis probíhá

• Spádové obvody základních škol

Co s sebou k zápisu? » přihlášku (lze vytisknout doma z aplikace www.zapisdozs.brno.cz) » rodný list dítěte » občanský průkaz zákonného zástupce

Jak si vybrat základní školu?

• Navštivte Veletrh základních škol 16. a 17. února 2017 (bude otevřeno každý den od 14 do 18 hodin) ve Středisku volného času Lužánky.

• Podívejte se na katalog škol: www.brno.cz/katalogskol • Prohlídněte si webové stránky základních škol.

• Zajděte na dny otevřených dveří na základních školách.

Semináře pro rodiče s odborníky na danou problematiku:

• „Úskalí spojená s přechodem dítěte do základní školy“

• http://map.brno.cz • přihlašovací jméno: rodice • heslo: rodice


Odklad povinné školní docházky:

• Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.


Webové stránky zápisu do brněnských základních škol: www.zapisdozs.brno.cz

Akce na tento měsíc

Zpívánky
Datum: 07.11.2017
Popis: S hudebním programem jsme si zazpívali i zatančili!

Loutkohraní
Datum: 22.11.2017
Popis: Seznámení s loutkami čeká na děti od 9.15 hodin.

Mámo, táto
Datum: 23.11.2017
Popis: Na vánoční tvoření rodičů s dětmi se můžete těšit od 15 hodin.

Photodienst
Datum: 24.11.2017
Popis: Vánoční fotografování dětí od společnosti Photodienst bude v dopoledních hodinách. Fotografie v balíčku si hradí rodiče. Pokud nemáte o focení Vašeho dítěte zájem, sdělte to, prosím, učitelce na třídě.

Nesem vám noviny
Datum: 30.11.2017
Popis: S vytvořením té správné předvánoční atmosféry nám pomůže pohádka Nesem vám noviny, která začne v 9.15 hodin.


EmailingNavrhl a naprogramoval Jan Malcánek honza.malcanek@gmail.com (http://www.malcanek.cz)