Semináře a webináře pro rodiče

ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE MMB

SRDEČNĚ ZVE RODIČE NA WEBINÁŘE A SEMINÁŘE

REALIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU MAP IV

Zaregistrujte se prosím pouze na 1 webinář/seminář u jednoho lektora a dejte tak prostor ostatním rodičům budoucích prvňáčků.

Školní připravenost

Lektor: Mgr. Lenka Bínová
Termín: 19. února 2024 od 17:00 do 19:00 hod.
26. března 2024 od 17:00 do 19:00 hod
On-line: MICROSOFT TEAMS
Účastníci: rodiče budoucích prvňáčků

Registrace: na webovém rozhraní map4.brno.cz přes přístup „HOST“ (přístup bez hesla)

Anotace: Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem – Jak nejlépe své dítě připravit na přechod do ZŠ – Připravený předškolák:
Neučme dítě číst a psát, ale dopřejme mu samostatnost a sebevědomí.
Jak mohu jako rodič pomoci svému dítěti k úspěšnému nástupu do ZŠ.
Jaké chování mohu od svého dítěte na počátku docházky do ZŠ očekávat.
Nástup do ZŠ je jako nástup do nového zaměstnání – mnoho změn, vše nové – dopřejme sobě i dítěti čas, nechtějme vše hned.
Kdy zvažovat možnost odkladu školní docházky.
Na jaké úrovni by mělo dítě být v jednotlivých oblastech, aby nebyla první třída zatěžkávací zkouškou pro něho samotného, ale i pro rodiče.
Jaké úkoly, hry a cvičení může rodič s dítětem doma společně uplatnit, aby rozšířil jeho schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí požadavků 1. třídy.

Seminář (beseda) je určen pro všechny rodiče, kteří mají doma budoucího prvňáka nebo dítě s odloženou školní docházkou. Cílem semináře je poskytnout rodičům informace o těchto tématech:
· Schopnosti předškoláka před nástupem do školy
· Náprava nedostatků v rozvoji dítěte
· Požadavky na dovednosti a um prvňáčka na začátku školní docházky
· Sociální a pracovní integrace
Cílem je rozvinout interaktivní diskuzi, při které mohou rodiče diskutovat s odborníkem, který jim zodpoví dotazy ohledně předškolní zralosti dětí a poskytne jim informace, jak s dětmi doma pracovat.

Školní zralost a připravenost

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová
Termín: 12. března 2024 od 17:00 do 19:00 hod. – webinář
On-line: MICROSOFT TEAMS
Účastníci: rodiče budoucích prvňáčků
Registrace: na webovém rozhraní map4.brno.cz přes přístup „HOST“ (přístup bez hesla)

Termín: 18. března 2024 od 16:00 do 19:00 hod. – seminář (školící místnost Podkova, Nová radnice, Dominikánské nám.1, Brno)

Anotace: Aby škola byla místem, kam se těšíme, aneb Školní zralost a připravenost

Zahájení školní docházky je mimořádnou událostí v životě dítěte a jeho rodiny, je završením dosavadního vývoje a vstupem do nové životní etapy. Budeme hovořit o tom, jak pomoci dítěti dobře zvládnout novou životní roli, aby se škola stala místem radostného poznávání. Součástí webináře bude i to, jak podpořit úspěšné osvojování základních školních dovedností.
Dotkneme se předpokladů pro čtení, psaní, počítání. Budeme se zabývat podporou jejich rozvoje i zjišťováním, zda je dítě na tyto školní dovednosti připravené ve všech těchto oblastech:
· grafomotorika, vizuomotorika,
· řeč,
· sluchové vnímání,
· zrakové vnímání,
· vnímání prostoru,
· vnímání času,
· základní matematické představy.

Nedílnou součástí setkání budou odpovědi na dotazy rodičů a diskuze.

Talentované a nadané dítě v 1. třídě

Lektor: PhDr. Miloslava Svobodová
Termín: 27. února 2024 od 17:00 do 19:00 hod.
On-line: MICROSOFT TEAMS
Účastníci: rodiče budoucích prvňáčků
Registrace: na webovém rozhraní map4.brno.cz přes přístup „HOST“ (přístup bez hesla)

Anotace: Charakteristika nadaných dětí. Možnosti vyhledávání a identifikování nadaných děti. Jak poznáme nadané dítě. Nerovnoměrnost vývoje dětí. Spolupráce škol a poraden při nominaci a identifikaci nadaných. Formy podpory nadání dětí a žáků – stimulace a vzdělávání, co může škola pro dítě v rámci vzdělávání udělat, jaká podpora plyne pro nadané ze současných právních norem. Podpora rozvoje nadání v předškolním a školním vzdělávání. Aktivity pro nadané děti.

 

Registrace na webinář/seminář je závazná. V případě, že se nemůžete zúčastnit, napište na email:

map.mestobrno@gmail.com

22.01.2024 12:06

Nadcházející akce

Přespávání ve školce - POUZE PŘEDŠKOLÁCI
Datum: 12.06.2024
Ve středu 12. 6. čeká předškoláky tradiční přespávání ve školce, plné zábavy, her a tvoření. Děti se mohou těšit například na společné tvoření, pyžamovou párty, samostatnou přípravu večeře, stezku odvahy a další. Prosíme rodiče, aby s sebou dětem sbalili kartáček a pastu a čisté spodní prádlo na převleční. Akce je pouze pro předškoláky.

Zahradní slavnost s pasováním předškoláků
Datum: 13.06.2024
Ve čtvrtek 13. června proběhne na školní zahradě již tradiční pasování předškoláků. Program je určený pro všechny děti a jejich rodiče! Těšit se můžete na stužkování předškoláků, poté pokračuje zahradní slavnost s opékáním špekáčků (vlastní špekáčky s sebou, zajištěn bude chléb, kečup a hořčice a pití) a různými sportovními aktivitami v podobě lezecké stěny a různých her. Akce začíná v 15:30 hodin. Těšíme se na setkání a příjemně strávený slavnostní čas.

Školní výlet
Datum: 06.06.2024
Ve čtvrtek 6. 6. 2024 vyrazíme společně autobusem na výlet do Dětské jezdecké školy v Řícmanicích. Sraz ve školce nejpozději do 8:00 hodin. Prosíme rodiče, aby dětem dali na sebe sportovní oblečení, obuv a pokrývku hlavy. Do batůžku (dostatečně velkého, aby se do něj vešla svačina a láhev s pitím) dětem prosím sbalte: pláštěnku, náhradní oblečení, papírové kapesníky. Pokud bývá dětem v autobuse nevolno, mohou rodiče předat paní učitelce Kinedryl na cestu zpět v podepsaném pytlíku a s dávkováním. Prosíme, aby si děti s sebou nebraly jídlo a pití (zajistí mateřská škola), sladkosti a hračky. Návrat na školní zahradu ve 14:30 hodin (prosíme rodiče, aby si děti v tento čas pokud možno také vyzvedli).

Fotografování tříd
Datum: 04.06.2024
V úterý 4. června proběhne v dopoledních hodinách fotografování jednotlivých tříd. Prosíme rodiče, aby tento den dali dětem na sebe pěkné oblečení.

Zobrazit vše


Emailing