Klub rodičů

KLUB RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE CHODSKÁ 5, BRNO, z. s.

 Adresa: Klub rodičů při Mateřské škole Chodská 5, Brno, z. s.

            Chodská 491/5, 602 00 Brno

            IČ 22708171

            Č.ú.: 255498939/0300

 

Výbor KR :

Předsedkyně: Monika Švaříčková, tř. Koťátek

Místopředsedkyně: Petra Koplíková, tř. Koťátek

Pokladník: Markéta Kohoutková, tř. Koťátek

Členský příspěvek pro šk.rok 2020/2021 schválený valnou hromadou dne 17.9.2020 splatný do 20.10. 2020

                                                  1 300,- Kč 

Číslo účtu KLUBU RODIČŮ: 255498939/ 0300

K platbě, prosím, uveďte variabilní symbol stejný, jako uvádíte při platbě stravného a školného a do zprávy pro příjemce uveďte jméno vašeho dítěte.

                                                                                                                                                     

 

Návrh na čerpání finančních prostředků z fondu Klubu rodičů pro šk. rok 2020/2021

 

Zůstatek z předchozích let.....................................................57 572,98,- Kč

Předpokládané příspěvky pro šk.rok 2020/2021..................102 000,-

Celkem:................................................................................ 159 672,98,- Kč

 

Akce školy:                                                                              cca                                                           

Divadla v MŠ, koncerty, slavnosti.......................................... 53 000,-

Divadlo Radost + doprava..................................................... 8 000,-

Vida centrum + doprava........................................................11 000,-

Skákací hrad....................................................................... 3 000,-

Ekocentrum- předškoláci....................................................... 3 300,-

Planetárium- předškoláci ...................................................... 2 500,-

Školní výlet........................................................................ 17 000,-

                                                                                             97 800,-

 

Ostatní:

Knihy pro předškoláky ........................................................... 3 800,-

Dárky k Vánocům .................................................................. 7 000,-

Den dětí ............................................................................... 3 000,-

Fotky tříd............................................................................... 4 300,-

Fotky ke dni matek.................................................................. 8 000,-

Odměny pro děti (karneval, olympiáda, Vánoce-penízky).............. 2 000,-

                                                                                              28 100,-

 

Podpora mateřské školy:

Hračky do MŠ pod vánoční stromeček (100 dětí x 160 Kč/ 1 třída 4 000 Kč)...................................................................................... 16 000,-

Celkem:............................................................................. 141 900,-

 

                                                                                                        

KLUB RODIČŮ - vyúčtování školního roku 2019/2020

 

VÝDAJE

 

pokladna

banka

celkem

divadlo, hudební vystoupení

38915

2420

41335

dárky

0

2800

2800

předškoláci

6992

6807

13799

výlet

0

0

0

fotky

9285

9285

doprava Vida centrum

0

2359,50

2359,50

skákací hrad

0

 0

0

provozní náklady

 

přeplatky příspěvků

0

 

0

 0

 

0

0

 

0

poplatky banka

0

664

664

hračky 

10586

5680

16266

celkem Kč

67078

20730,50

87808,50

 

  

PŘÍJMY

Zůstatek 2018/2019 ................................................ 15 376,24 Kč

 

 

pokladna

banka

celkem

dar

0

 

0

členské příspěvky

 

 

2180

 

 

1260520

 

 

128 700

 

 

přeplatky

 

1300

1300

připsané úroky

 

5,24

5,24

celkem Kč

2180

127 825,24

130 005,24

Finanční prostředky celkem..................................... 145 381,48 Kč


 

Zůstatek celkem k 31.8.2020 ................................57 572,98 Kč
 

                                                                   V Brně dne 31.8.2020

Nadcházející akce

Oslava Dne dětí
Datum: 02.06.2021
V rámci oslavy dne dětí proběhne na školní zahradě sportovní dopoledne. Děti se mohou těšit na zábavné hry a soutěže a také na skákací hrad. Upozorňujeme rodiče, že v případě nepříznivé epidemiologické situace akce neproběhne.

Školní výlet - Lamacentrum
Datum: 03.06.2021
Ve čtvrtek 3. 6. se uskuteční školní výlet do Lamacentra v Brně, bližší informace vám poskytneme před konáním výletu. Upozorňujeme rodiče, že v případě nepříznivé epidemiologické situace akce neproběhne. V případě nepříznivého počasí bude školní výlet přesunut na jiný termín.

Ekoprogram Jezírko
Datum: 10.06.2021
Ve středu 10. 6. se uskuteční program v Ekocentru v Soběšicích - Jezírko. Akce je pouze pro předškoláky. Děti ráno přivádějte do školky nejpozději do 7:30. Do školky se děti vrátí na oběd. Děti budou mít na sobě sportovní oblečení a dostatečně velký batoh (každé dítě si mimo níže uvedené věci ponese s sebou ze školky svačinu a přezůvky), ve kterém budou mít sbalené tyto věci: pláštěnku, chirurgickou roušku! (pojedeme MHD), papírové kapesníky, náhradní spodní oblečení, uzavíratelnou láhev s pitím.

Pasování předškoláků
Datum: 16.06.2021
Ve středu 16. 6. se v odpoledních hodinách na školní zahradě uskuteční tradiční pasování předškoláků. V naváznosti na epidemiologickou situaci se akce budou moci zůčastnit buď pouze předškoláci a jejich rodiny, nebo všechny děti ze školky. O tomto i o dalších podrobnějších informacích vás budeme informovat před konáním akce. Upozorňujeme rodiče, že v případě nepříznivé epidemiologické situace se akce neuskuteční. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta na jiný termín.

Focení
Datum: 08.06.2021
V úterý 8. 6. bude od 9 hodin probíhat ve školce focení. Fotit se budou celé třídy a poté každé dítě samostatný portrét. Prosíme rodiče, aby dětem na tento den dali pěkné oblečení.

Zobrazit vše


Emailing