Platby

Platba školného a stravného

1) převodem na účet MŠ

  • Číslo účtu : 7245020247/0100
  • Částka ( záloha ) : stanovena vedoucí ŠJ
  • Variabilní symbol : číslo dítěte přidělené vedoucí školní jídelny

2) poštovní poukázkou typu „ A „hotově

na účet MŠ :

  • Účel platby : školné a stravné
  • Částka ( záloha ) : stanovena vedoucí ŠJ
  • Číslo účtu : 7245020247/0100
  • Variabilní symbol : číslo dítěte přidělené vedoucí školní jídelny
  • Odesílatel : jméno dítěte, bydlištěRODIČE UHRADÍ ŠKOLNÉ A STRAVNÉ DO 10. DNE V PŘÍSLUŠNÉM KALENDÁŘNÍM MĚSÍCI. NEUHRAZENÉ ( NEBO POZDNÍ ) PLATBY MOHOU BÝT DŮVODEM K VYLOUČENÍ DÍTĚTE Z MŠ !!!

Školné

VÝŠE ŠKOLNÉHO VE ŠK.ROCE 2023/2024 700,- Kč. Školné se hradí do 10. dne v příslušném měsící.

Výše školného na prázdninový provoz činí ( bude upřesněno) Kč

Děti v povinném posledním ročníku vzdělávání v MŠ jsou podle § 123 odst. 2 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání jsou od platby školného osvobozeny. 


Stravné

Školní stravování je upraveno vyhláškou č.107/2005, která nabyla účinnosti 8.3.2005. Stravné se hradí zálohově do 10. dne v příslušném v měsíci.
 

VÝŠE STRAVNÉHO od 1.9.2023

                          děti 3-6 let        děti 7 let
přesnídávka 11 11
oběd 26 29
svačina 11 11
celý den 48 51

  

MĚSÍČNÍ ZÁLOHA NA STRAVNÉ  1100,- Kč.

Děti, které dovrší v době od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 7 let, platí 1170,-Kč/ měsíčně,  odlišná částka částka za stravné vyplývá z vyhl. č.107/2005 Sb. bod 1-4 o zařazení dítěte do věkové skupiny.

 

Při ukončení docházky dítěte do MŠ se přeplatek za stravné automaticky vrací do konce následujícího kalendářního měsíce od ukončení docházky. Tzn. že děti, které odcházejí do základní školy, ukončují docházku do MŠ na konci školního roku, tj. 31.8. příslušného kalendářního roku. Přeplatek bude tedy vrácen do konce měsíce září.

 

 

Nadcházející akce

Karneval
Datum: 20.02.2024
V úterý 20. 2. nás čeká ve školce karneval plný tance, her a soutěží. Tento rok je karneval na téma "Obyvatelé školní půdy" - a kdo může být takovým obyvatelem? Skřítkové a raraši, živočichové žijící na půdě: pavouci, mouchy, netopýři, myšky; pohádkové bytosti ze zapomenutých dětských knížek a učebnic; školní pomůcky a staré ztracené věci. Budeme se těšit na krásné kostýmy a dobrou náladu.

Zobrazit vše


Emailing