Zápis do MŠ

Přijímací řízení do Mateřské školy, Brno, Chodská 5 pro školní rok 2024/2025

 

Přijímací řízení proběhne elektronickým zápisem řízeným Magistrátem města Brna v měsíci květnu.

https://zapisdoms.brno.cz/

 

Vydávání přihlášek:

•  od 15.4. do 14.5.2024  na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

•  od 15.4. do 14.5.2024 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, Brno

•  výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, proběhne ve čtvrtek 25.4.2024 v 11-12 hod. v MŠ.

Sběr řádně vyplněných a od lékaře potvrzených přihlášek proběhne v MŠ ve dnech:

13.5.2024    13:00 - 16:00 

14.5.2024    10:00 - 12:00

Prosíme rodiče, aby z důvodu zjednodušení doložení, kontroly a zpracování potřebných dokumentů, upřednostnili osobní předání přihlášky v uvedených termínech :)

 

Způsoby předání přihlášky:

  1. osobně v mateřské škole v uvedených dnech a časech 
  2. do datové schránky MŠ: ID schránky edv6fzy
  3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  4. doporučenou poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Doklady k zápisu:

  1. Rodný list dítěte 
  2. Doložení řádného očkování dítěte na přihlášce (potvrzení přihlášky lékařem)
  3. Místo trvalého pobytu dítěte 
  4. Občanský průkaz zákonného zástupce

 

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelkou školy předloží ve lhůtě jenž ředitelka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno. English

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může po zákonných zástupcích požadovat předložení jejich originálu nebo ověřené kopie.

Oznámení zahájení individuálního vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději do 31. 05. 2023.

Formulář "Oznámení individuálního vzdělávání" ke stažení zde

 

 

Spádový obvod naší MŠ pro ulice:

Bayerova (od ul. Hrnčířská po ul. Kabátníkova), Botanická (č. 47 – 69 lichá vyjma písmen), Hrnčířská (č. 2 – 20 sudá), Chaloupeckého nám., Chlupova, Chodská (č. 1 a č.3 ), Kabátníkova, Klatovská, Klusáčkova (č.1-5a, b lichá), Kounicova ( č. 46 - 66 sudá), Ptašínského, Šelepova (č.1),  Šumavská (č.1 - 29a lichá včetně písmen a č.8-18 sudá), Tábor (č. 42a,b,c,d – 50a,b,c,d sudá vyjma písmen).

 

Nadcházející akce

Přespávání ve školce - POUZE PŘEDŠKOLÁCI
Datum: 12.06.2024
Ve středu 12. 6. čeká předškoláky tradiční přespávání ve školce, plné zábavy, her a tvoření. Děti se mohou těšit například na společné tvoření, pyžamovou párty, samostatnou přípravu večeře, stezku odvahy a další. Prosíme rodiče, aby s sebou dětem sbalili kartáček a pastu a čisté spodní prádlo na převleční. Akce je pouze pro předškoláky.

Zahradní slavnost s pasováním předškoláků
Datum: 13.06.2024
Ve čtvrtek 13. června proběhne na školní zahradě již tradiční pasování předškoláků. Program je určený pro všechny děti a jejich rodiče! Těšit se můžete na stužkování předškoláků, poté pokračuje zahradní slavnost s opékáním špekáčků (vlastní špekáčky s sebou, zajištěn bude chléb, kečup a hořčice a pití) a různými sportovními aktivitami v podobě lezecké stěny a různých her. Akce začíná v 15:30 hodin. Těšíme se na setkání a příjemně strávený slavnostní čas.

Školní výlet
Datum: 06.06.2024
Ve čtvrtek 6. 6. 2024 vyrazíme společně autobusem na výlet do Dětské jezdecké školy v Řícmanicích. Sraz ve školce nejpozději do 8:00 hodin. Prosíme rodiče, aby dětem dali na sebe sportovní oblečení, obuv a pokrývku hlavy. Do batůžku (dostatečně velkého, aby se do něj vešla svačina a láhev s pitím) dětem prosím sbalte: pláštěnku, náhradní oblečení, papírové kapesníky. Pokud bývá dětem v autobuse nevolno, mohou rodiče předat paní učitelce Kinedryl na cestu zpět v podepsaném pytlíku a s dávkováním. Prosíme, aby si děti s sebou nebraly jídlo a pití (zajistí mateřská škola), sladkosti a hračky. Návrat na školní zahradu ve 14:30 hodin (prosíme rodiče, aby si děti v tento čas pokud možno také vyzvedli).

Fotografování tříd
Datum: 04.06.2024
V úterý 4. června proběhne v dopoledních hodinách fotografování jednotlivých tříd. Prosíme rodiče, aby tento den dali dětem na sebe pěkné oblečení.

Zobrazit vše


Emailing