Vize MŠ

Naše mateřská škola, její zaměření a celá filozofie vychází ze symbolu M.O.S.T.u, jako bezpečné a smysluplné cesty k vědění, seberozvoji a poznání, jako jistý přechod do světa různorodých sociálních vztahů, samostatnosti a sebedůvěry sám v sebe.

M.O.S.T. … na kterém se utváří a budují zásadní a důležité základy osobnosti dítěte, jeho kompetence

                    potřebné pro úspěšné celoživotní vzdělávání.

M.O.S.T. … přemosťující hravé poznávání do reálného života.

M.O.S.T. … propojující aktivní prožitek se skutečným životem.

M.O.S.T. … postavený na 4 pilířích:

  • Přátelství a spolupráce
  • Přijetí a respekt
  • Připravenost a kompetence
  • Pravidla a bezpečné prostředí

Pevnost a stabilita mostu je dána jeho stavebními kameny:

M.– Multisenzoriální přístup – vnímáme a učíme se více smysly najednou. Všechny naše smysly jsou důležité a ukazují nám poznávání z různých úhlů pohledu. Není jen jedna cesta. Vědomé vnímání (zapojení) více smyslů obohacuje dětský prožitek při objevování a poznávání, podporuje tvořivost a fantazii.

O. – Otevřenost – nápadům, pocitům, myšlenkám, názorům, nebát se vyjádřit vlastní pocit, jedinečný pohled. Otevřenost podporující kreativitu a jedinečnost každého z nás. Otevřenost k podporující zpětné vazbě, která se může stát motivací a hnacím motorem pro další poznávání světa.

S. – Sounáležitost - podepřená spoluprací rodiny a školy. Pocit sounáležitosti znamená být součástí vztahů (zájem o dítě), být schopný (užitečnost dítěte, pomoci mu zažívat úspěch), být důležitý (mít odpovědnost, vliv, možnost volby) a mít odvahu být nedokonalý (přijetí odlišností, jinakostí).

T. – Tvořivost – v hledání cest, řešení problémů, získávání více pohledů na věc, podporující kritické myšlení a zvídavost, badatelství a kreativitu, schopnost využívat získaných zkušeností, využívání strategií.

„Až jednou půjdeš přes most života, který tě vede z dětství do dospělosti - nespěchej.“

John Lennon

Nadcházející akce

Přespávání ve školce - POUZE PŘEDŠKOLÁCI
Datum: 12.06.2024
Ve středu 12. 6. čeká předškoláky tradiční přespávání ve školce, plné zábavy, her a tvoření. Děti se mohou těšit například na společné tvoření, pyžamovou párty, samostatnou přípravu večeře, stezku odvahy a další. Prosíme rodiče, aby s sebou dětem sbalili kartáček a pastu a čisté spodní prádlo na převleční. Akce je pouze pro předškoláky.

Zahradní slavnost s pasováním předškoláků
Datum: 13.06.2024
Ve čtvrtek 13. června proběhne na školní zahradě již tradiční pasování předškoláků. Program je určený pro všechny děti a jejich rodiče! Těšit se můžete na stužkování předškoláků, poté pokračuje zahradní slavnost s opékáním špekáčků (vlastní špekáčky s sebou, zajištěn bude chléb, kečup a hořčice a pití) a různými sportovními aktivitami v podobě lezecké stěny a různých her. Akce začíná v 15:30 hodin. Těšíme se na setkání a příjemně strávený slavnostní čas.

Školní výlet
Datum: 06.06.2024
Ve čtvrtek 6. 6. 2024 vyrazíme společně autobusem na výlet do Dětské jezdecké školy v Řícmanicích. Sraz ve školce nejpozději do 8:00 hodin. Prosíme rodiče, aby dětem dali na sebe sportovní oblečení, obuv a pokrývku hlavy. Do batůžku (dostatečně velkého, aby se do něj vešla svačina a láhev s pitím) dětem prosím sbalte: pláštěnku, náhradní oblečení, papírové kapesníky. Pokud bývá dětem v autobuse nevolno, mohou rodiče předat paní učitelce Kinedryl na cestu zpět v podepsaném pytlíku a s dávkováním. Prosíme, aby si děti s sebou nebraly jídlo a pití (zajistí mateřská škola), sladkosti a hračky. Návrat na školní zahradu ve 14:30 hodin (prosíme rodiče, aby si děti v tento čas pokud možno také vyzvedli).

Fotografování tříd
Datum: 04.06.2024
V úterý 4. června proběhne v dopoledních hodinách fotografování jednotlivých tříd. Prosíme rodiče, aby tento den dali dětem na sebe pěkné oblečení.

Zobrazit vše


Emailing