Vize MŠ

Naše mateřská škola, její zaměření a celá filozofie vychází ze symbolu M.O.S.T.u, jako bezpečné a smysluplné cesty k vědění, seberozvoji a poznání, jako jistý přechod do světa různorodých sociálních vztahů, samostatnosti a sebedůvěry sám v sebe.

M.O.S.T. … na kterém se utváří a budují zásadní a důležité základy osobnosti dítěte, jeho kompetence

                    potřebné pro úspěšné celoživotní vzdělávání.

M.O.S.T. … přemosťující hravé poznávání do reálného života.

M.O.S.T. … propojující aktivní prožitek se skutečným životem.

M.O.S.T. … postavený na 4 pilířích:

  • Přátelství a spolupráce
  • Přijetí a respekt
  • Připravenost a kompetence
  • Pravidla a bezpečné prostředí

Pevnost a stabilita mostu je dána jeho stavebními kameny:

M.– Multisenzoriální přístup – vnímáme a učíme se více smysly najednou. Všechny naše smysly jsou důležité a ukazují nám poznávání z různých úhlů pohledu. Není jen jedna cesta. Vědomé vnímání (zapojení) více smyslů obohacuje dětský prožitek při objevování a poznávání, podporuje tvořivost a fantazii.

O. – Otevřenost – nápadům, pocitům, myšlenkám, názorům, nebát se vyjádřit vlastní pocit, jedinečný pohled. Otevřenost podporující kreativitu a jedinečnost každého z nás. Otevřenost k podporující zpětné vazbě, která se může stát motivací a hnacím motorem pro další poznávání světa.

S. – Sounáležitost - podepřená spoluprací rodiny a školy. Pocit sounáležitosti znamená být součástí vztahů (zájem o dítě), být schopný (užitečnost dítěte, pomoci mu zažívat úspěch), být důležitý (mít odpovědnost, vliv, možnost volby) a mít odvahu být nedokonalý (přijetí odlišností, jinakostí).

T. – Tvořivost – v hledání cest, řešení problémů, získávání více pohledů na věc, podporující kritické myšlení a zvídavost, badatelství a kreativitu, schopnost využívat získaných zkušeností, využívání strategií.

„Až jednou půjdeš přes most života, který tě vede z dětství do dospělosti - nespěchej.“

John Lennon

Nadcházející akce

Karneval
Datum: 20.02.2024
V úterý 20. 2. nás čeká ve školce karneval plný tance, her a soutěží. Tento rok je karneval na téma "Obyvatelé školní půdy" - a kdo může být takovým obyvatelem? Skřítkové a raraši, živočichové žijící na půdě: pavouci, mouchy, netopýři, myšky; pohádkové bytosti ze zapomenutých dětských knížek a učebnic; školní pomůcky a staré ztracené věci. Budeme se těšit na krásné kostýmy a dobrou náladu.

Zobrazit vše


Emailing